College van B en W komt met voorstel milieuzone

Het Rotterdamse college van B en W komt met een voorstel om de milieuzone in Rotterdam uit te breiden. In het voorstel staat dat Rotterdam vervuilde auto’s uit de binnenstad wil weren.
Eind 2013 wilde het college deze plannen ook al in voeren, maar er is uiteindelijk gekozen voor een sloopregeling en een vrachtwagenverbod op de ‘s-Gravendijkwal. Rotterdam voldoet ondanks deze maatregelen bij lange na niet aan de Europese luchtnormen.