De Poort van Noord wordt mooier

De bewoners van het Heliportcomplex in Rotterdam Noord gaan gezamenlijk aan de slag voor een schonere en groenere wijk. Met een schoonmaakactie op 17 december en het officieel in zelfbeheer nemen van 13-tal plantenschalen, maken ze gezamenlijk ‘De Poort van Noord’ tot een aantrekkelijke plek.

Door bezuinigingen en participatiesamenleving komt er steeds meer druk te staan op het zelfbeheer van water, groen en het schoonhouden van de stoep. De plantenschalen in Rotterdam zal per 1 januari 2015 niet meer worden onderhouden door de gemeente. Het zelfbeheer van deze specifieke stukjes groen of geen extra groen meer in de buitenruimte zijn hier de enige keuzemogelijkheden. Het zelf schoonhouden van de plekken waar de gemeente dit normaliter deed, viel niet bij alle bewoners in goede aarde. Maar van stilzitten wordt de omgeving natuurlijk niet schoner.

De bewoners merkten dat het contact met de gemeente aanzienlijk verbeterd, wanneer zij zelf initiatief nemen. De Rotterdamse ambtenaren steunen de acties van Heliportbewoners en luisteren nu beter naar klachten. De gemeente en de bewoners zetten nu gezamenlijk een stevig meerjarig onderhoudsplan op.

Bewoners, ambtenaren en professionals zijn op 17 december van harte uitgenodigd op het binnenplein van Heliport: de ‘Poort van Noord’.