Erasmusspelden uitgereikt aan Rotterdamse vrijwilligers

Erna Truijens en Cora Boele hebben beide een Erasmusspeld ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger. Erna zet zich al jarenlang in op het gebied van sport en Cora heeft, onder andere als voorzitter van Historisch Genootschap De Maze, veel betekent voor de historici in onze stad.

Afgelopen vrijdag 18 november kregen ze daarom beide deze prijs uitgereikt. Erna kreeg hem van wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie Achbar Faouzi en Cora kreeg haar speld overhandigd van Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen.

Inzet
Erna lanceerde in 2020 de Sportspullenbank. Dit initiatief zamelt tweehandssportkleding en sportmaterialen in en stelt ze beschikbaar voor Rotterdammers die het wat minder breed hebben. De sportspullenbank heeft inmiddels al 25 inzamelpunten en gaan ze de komende periode verder uitbreiden naar andere steden.

Cora heeft met Historisch Genootschap De Maze Rotterdamse historici bij elkaar gebracht om de geschiedenis van het Rijnmondgebied onder de loep te nemen. Dat heeft geleid tot allerlei publicaties een een beter beeld van hoe Rotterdam er vroeger uitzag. Ook heeft ze veel geschreven voor en over Rotterdamse stadswandelingen en heeft ze hard gewerkt om de relatie tussen de stad en de Erasmus universiteit te versterken.

Foto bron: sportspullenbank.nl