Experts komen samen tijdens conferentie rattenoverlast

Ratten zijn een steeds groter wordend probleem in Rotterdam. Wijken zoals Crooswijk en Bloemhof hebben flink last van deze knaagdieren. Een aantal experts op het gebied komen tijdens een conferentie in het Natuurhistorisch Museum samen om dit probleem én oplossingen te bespreken.

De conferentie is een initiatief van Anneke Strasters. Als actief lid van Bewonersgroep Slachthuisterrein zet zij zich al ruim acht jaar in om rattenoverlast in Rotterdam te bestrijden door regelmatig met bewoners uit haar wijk zwerfafval op te ruimen. Ook schreef zij een boekje hierover dat op scholen wordt ingezet als voorlichting.

Volgens Strasters is het zwerfafval op straat de voornaamste oorzaak van het rattenprobleem. “De gemeente Rotterdam is te soft wat betreft het zwerfafvalbeleid. Dat moet veranderen, want ik vind het belangrijk dat het niet uit de hand gaat lopen. Ik woon in Rotterdam, niet in Ratterdam”, aldus Strasters die pleit voor een hardere aanpak tegen zwerfafval.

De conferentie is een samenkomst van betrokkenen en experts. Politieke partijen, de Roteb, Stadsbeheer, een ecoloog en nog meer partijen zullen 29 augustus deelnemen aan de conferentie in het Natuurhistorisch Museum. Strasters wil met de uitkomst van de conferentie een advies met betrekking tot aanpak zwerfafval en rattenoverlast aanbieden aan de wethouder. Zij hoopt dit op 7 september te kunnen overhandigen.

Heb jij tips om rattenoverlast tegen te gaan. Deel ze op onze Facebook of Twitter.