Extra dijkcontroles bij de Bergsluis door langdurige droogte Rotterdam

Het water in de Rijn bereikt deze maand zo’n lage waterstand, dat die in de afgelopen honderd jaar maar twee keer eerder voorkwam en dat heeft alles te maken met de aanhoudende droogte. In Rotterdam heeft Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Rotterdamse dijkwachters eerder al opgeroepen om de dijken extra te controleren op scheuren die ontstaan door de droogte. En die lage waterstand zorgt ook voor meer zout water in de Maas, wat het moeilijker maakt het waterpeil in de stad hoog te houden. Bij de Bergsluis in Rotterdam Noord wordt er daarom gewerkt met alternatieve oplossingen.

‘‘Omdat we het land droog willen houden, moeten we onze veendijken goed controleren, want een veendijk is extra gevoelig voor scheuren’’, vertelt dijkwachter Annabel Visschedijk. Als de droogte langer aanhoudt moeten de vrijwillige dijkwachters vaker langs de dijken lopen om te controleren. ‘‘In 2018 hebben we deze dijk vijf keer moeten lopen door de droogte, dus het kan best oplopen’’, voegt Visschedijk toe.

Naast Annabel zijn er nog tientallen andere vrijwilligers die dijken controleren, waaronder Floris. ‘‘Ik ben al een tijdje met pensioen, maar vind het leuk om nuttig bezig te zijn. Dat hoeft niet per se betaald te zijn. Je bent buiten, je leert wat en je doet nuttig werk. Drie dingen in één.’’

Naast het scheuren van de dijken heeft de droogte ook andere gevolgen. De Maas is veel zouter dan normaal. Omdat er relatief weinig regen valt in Nederland en in de omliggende landen, zit er minder water in de rivieren, waardoor zeewater veel verder de rivieren op komt. Zo bereikt bijvoorbeeld het waterpeil van de Rijn, die uitkomt in de Maas, deze maand zelfs een stand die in de afgelopen honderd jaar maar twee (!) keer eerder is voorgekomen. En dus neemt zoutwater de Maas over. ‘‘We hebben gewoon een zoetwatersysteem. Dus zoutwater heeft gevolgen voor de natuur, onze landbouw en de dieren in het water.’’

Op dit moment hebben we niet veel problemen in Rotterdam, omdat er zoet water van elders gehaald wordt. ‘‘Als de droogte aan blijft houden en op een gegeven moment de watervraag te groot wordt, dan zullen we misschien zoutwater moeten inlaten. Maar, zo ver zijn we nog lang niet!’’, legt Annabel uit.