Gemeente start aanbelactie Beverwaard over goed gebruik riolering

Beverwaard heeft last van verstopte toiletten en vastlopende pompen in de rioolgemalen doordat veel bewoners frituurvet en ander afval door het toilet spoelen. De gemeente Rotterdam start daarom een aanbelactie om bewoners bewust te maken over de gevolgen van verkeerd gebruik van het riool. De voorlichters bezoeken ongeveer 1000 woningen. De gemeente hoopt met deze aanbelactie problemen zoals verstoppingen en wateroverlast te voorkomen. Bovendien waarschuwen zij bewoners voor een eventuele stijging van de rioolheffing als deze problemen zich voor blijven doen. Reporter Daan Berg belde met bewoners van Beverwaard om te vragen wat zij door hun toilet spoelen.