Gemeente start campagne tegen het afsteken van vuurwerk

Vanaf aankomende jaarwisseling is het afsteken van consumentenvuurwerk verboden. De gemeente Rotterdam start een campagne waarin ze vuurwerkliefhebbers informeren over het verbod. Ook willen ze hiermee Rotterdammers die zich niet uit zichzelf aan het verbod houden verleiden dat toch wel te doen.

De communicatiecampagne bestaat uit twee fases. Tijdens fase A. wil de gemeente Rotterdammers afraden vuurwerk aan te schaffen en in fase B. hopen ze mensen te verleiden geen vuurwerk aan te steken wanneer zij in het bezit zijn van vuurwerk. Het gaat hier om een informatieve campagne met de boodschap: In Rotterdam geldt een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

De campagne is niet alleen ingericht op het verbod van consumentenvuurwerk. Vanwege het oplaaiende coronavirus wil de gemeente Rotterdammers vragen de jaarwisseling in huiselijke kring te vieren met gezinsleden en/of huisgenoten. “Het is een lastige boodschap maar het is ook een lastige situatie waarin we dit jaar zitten,” aldus woordvoerder van de gemeente.

Het is nog niet zeker of grote vuurwerkshows niet doorgaan wegens de pandemie. De gemeente wacht af. “Wellicht dat de situatie nog wijzigt, in positieve zin.”