Gemeenteraad wil meer fietsbeugels in Rotterdam

Er moeten meer fietsbeugels komen in Rotterdam. Daarover zijn alle politieke partijen het eens.

Op een debat van de Fietsersbond en Rover, dinsdagavond in Doopsgezinde Kerk, stelde collegepartij D66 voor om een motie in te dienen die ervoor moet zorgen dat er genoeg fietsparkeerplaatsen komen, aldus Rijnmond.

Lees verder