Gezondheid omwonenden Rotterdam – The Hague Airport mogelijk in het geding door luchtvervuiling

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is geschrokken van de zeer grote hoeveelheden ultrafijnstof die opstijgende vliegtuigen uit blijken te stoten. Dit kwam naar voren uit onderzoek dat TNO rond Schiphol uitvoerde. Ultrafijnstof vormt een risico voor de gezondheid van omwonenden. De NMZH wil dat ook onderzoek gedaan wordt naar de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen die vertrekken van Rotterdam – The Hague Airport. Dit inzicht moet ook betrokken worden bij de besluiten over de uitbreidingsplannen van deze luchthaven.

Tot voor kort werd aangenomen dat de bijdrage van vliegtuigen aan luchtvervuiling beperkt is. Uit onderzoek rond buitenlandse luchthavens en het vorige week gepubliceerde onderzoek van TNO rond Schiphol blijkt nu dat dit niet klopt. Opstijgende vliegtuigen stoten grotere hoeveelheden ultrafijnstof uit. Met meer risico’s voor de gezondheid voor bewoners van omliggende steden en dorpen dan eerder was aangenomen. Ultrafijnstof is met name ongezond omdat dit ontstekingen in het lichaam kan veroorzaken, wat kan leiden tot longaandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker en hersenschade waardoor de levensverwachting van omwonenden lager wordt.

Het gebied rond Rotterdam – The Hague Airport is mogelijk nog dichter bewoond dan dat van Schiphol. De NMZH vind het daarom zaak dat snel onderzocht wordt welke risico’s de bewoners lopen door de luchtvervuiling die afkomstig is van het vliegveld. Juist nu de luchthaven het aantal vluchten fors wil uitbreiden moet dit inzicht betrokken worden bij de besluitvorming.