Gina is begonnen met een ‘groen parkeren’ pilot in haar serie Rotterdamse Stadsnatuur

Stadsontwikkeling heeft een ontwerp gemaakt voor een groene middenberm, een stedenbouwkundig plan, die vanaf de Coolhaven een groene middenberm doortrekt naar de Claes de Vrieslaan. Hierdoor wordt de gehele Claes de Vrieselaan medio 2024 opnieuw ingericht.

Een grote groep bewoners van de Claes de Vrieselaan vindt het plan van stadsontwikkeling niet goed, omdat ze de een bredere stoep willen. Er zijn een aantal cocreaties rondes geweest, maar nog steeds is niet duidelijk hoe het nieuwe ontwerp van de Claes de Vrieselaan in 2024 wordt uitgevoerd. Gina is in haar serie de Rotterdamse Stadsnatuur alvast begonnen met de herinrichting van haar laan door een pilot te starten met groen parkeren.