Haven in transitie

In de zesdelige tv-serie Haven in Transitie wordt in beeld gebracht wat de energietransitie inhoudt en wat die betekent voor de Rotterdamse haven.

In de haven van Rotterdam wordt 20% van de CO2 uitstoot van Nederland geproduceerd. Vooral door de kolencentrales, de olieraffinaderijen en de afvalverbranding. Maar de haven wil ook koploper zijn in Europa in deze transitie. Zowel grote bedrijven als kleine pioniers zijn daarom naarstig op zoek naar oplossingen. Hoe vervangen we fossiele brandstoffen en hoe gaan we om met de afvalstromen? Hoe kunnen we warmte hergebruiken en wat is de rol van de circulaire economie?

Haven in Transitie brengt ideeën en innovaties en licht daarmee het tipje van de sluier van het Rotterdam van de toekomst.

Aflevering 6 – Duuzame mobiliteit
Verkeer en vervoer heeft een belangrijk aandeel in het energieverbruik en dus ook de CO2 uitstoot. In deze aflevering laten we initiatieven zien die bijdragen aan duurzame mobiliteit. We brengen een bezoek aan het waterstof tankstation in Rhoon, dat door Air Liquide is gebouwd, en waar RET haar nieuwe waterstofbussen tankt. We maken kennis met Frank Rieck van eMobility-Lab, die met studenten elektrische zelfsturende auto’s maakt en onderzoekt. Op de Tweede Maasvlakte zien we de Gate Terminal waar LNG (vloeibaar aardgas) als schonere brandstof voor vrachtwagens en schepen aan land komt. Niet ver daarvandaan ligt de buitenaards aandoende APM containerterminal waar op afstand bediende kranen en volledig geautomatiseerde elektrische voertuigen hun werk doen. De discussie wordt gevoerd door deskundigen wat de beste oplossing is voor het vervoer in de haven van de toekomst.

Aflevering 5 – Biobased economie
Een belangrijke stap in de energietransitie kan worden gezet door biologische grondstoffen te gebruiken in plaats van fossiele grondstoffen. We noemen dit ook wel de biobased economy. Sommigen hebben wel vraagtekens bij de duurzaamheid ervan. In deze aflevering bezoeken we Alco Energy, een soort brouwerij die uit mais bioethanol en veevoer maakt. Bij bioraffinaderij Neste maakt men biodiesel en in de toekomst ook bioplastics en bioLPG. In Plant One maken we kennis met enkele pioniers van de biobased economy. Silvia ten Houten maakt meubels van kokosnootvezels. Ent Tech is bezig een proefinstallatie op te bouwen voor de pyrolyse van biomassa.

Aflevering 4 – Circulaire economie
Nederland wil naar een circulaire economie, maar we staan pas aan het begin. Er zijn allerlei initiatieven in stad en haven. Groencollect maakt biogas van organisch afval dat ze zelf inzamelen. AkzoNobel gaat een fabriek neerzetten naast AVR om methanol te maken uit afval. In Plant One wordt de basis gelegd voor de fabriek van de toekomst. Ramon Knoester en Richard Hardiman hebben oplossingen bedacht om plastic uit de Maas te halen. Ramon maakt er drijvende parken van.

Aflevering 3 – Warmte
In aflevering 3 staat het hergebruik van warmte centraal. Er is veel restwarmte in de haven en veel daarvan kan nog nuttig gebruikt worden door andere bedrijven en ook door huishoudens. Maar sommige warmte is opgewekt met fossiele energie, dus niet ‘schoon’. Het Warmtebedrijf Rotterdam, ENECO en Woonbron vertellen over het warmtenet dat een groot deel van de Rotterdamse huishoudens van warmte voorziet. En over de uitbreiding ervan. AVR is de CV-ketel van Rotterdam. Daar komt op dit moment de meeste warmte vandaan. Maar wat betekent stadswarmte voor jou thuis? Gaan we dan van het aardgas af? Programmabureau Warmte-Koude Zuid-Holland licht toe. En dan zijn er ook pioniers in Plant One, zoals ARTEQ, die warmte slim omzetten in elektriciteit.

 
Aflevering 2 – Koolstofdioxide
De energietransitie draait grotendeels om het terugdringen van de CO2 uitstoot. Gaan we het onder de grond stoppen? Kolencentrale Uniper is gestopt met het afvangen van CO2, maar in Plant One worden de experimenten voortgezet door studenten. Je kunt CO2 uit de industrie ook gebruiken om planten mee te laten groeien in de kassen. Jacob Limbeek van OCAP laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Grote bedrijven zoals AVR zouden graag hun CO2 aan OCAP leveren. Een andere oplossing is misschien om de CO2 te gebruiken als voedsel voor algen. Die kunnen wij dan weer eten, zo legt Sander Hazewinkel van Lgem uit. Al met al is het een hele opgave om goede oplossingen te verzinnen voor de vele miljoenen tonnen CO2 die nu de lucht ingaan.

Aflevering 1- Hernieuwbare energie
Aflevering 1 gaat over de verschillende soorten van ‘schone’ energie, hoe je die kunt opwekken en ook hoe je die kunt opslaan. Want de wind waait niet altijd en de zon schijnt ook niet altijd. Wat moet je dan?
SUNFLOAT laat zien dat je dubbelzijdige zonnepanelen kunt laten drijven op het water. ENECO en SIF vertellen over de explosieve groei van windenergie op zee en over hun rol daarin. Diverse pioniers uit onder andere Plant One vertellen over hun vinding om duurzaam opgewekte stroom op te slaan in bijvoorbeeld ammoniak, of waterstof, of natriumboor.

Haven in Transitie is vanaf maandag 20 november, 18.15 uur op OPEN Rotterdam TV (elk uur herhaald) en is eveneens online (terug) te kijken.
De serie wordt geproduceerd door Gallo Media, eerder verantwoordelijk voor de gewaardeerde Rotterdamse serie Pioniersplekken.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat