Het aantal Rotterdamse tieners stijgt

In Rotterdam stijgt het aantal tieners in tegenstelling tot de landelijk trend, waar een daling zichtbaar is. Rotterdam telt momenteel 65.500 10- tot 20-jarigen en dit aantal zal tot aan 2035 stijgen naar 73.400 volgens de bevolkingsprognose van CBS. Na 2035 zal het aantal tieners licht dalen naar zo’n 72.500 tieners in 2040.

Dit in tegenstelling met de landelijke trend, waar juist verwacht wordt dat het aantal tieners komende tien jaar met 160 duizend zal afnemen. Er zouden in 2025 dan bijna 1,9 miljoen tieners in ons land wonen. Het aantal tieners in Nederland was vanaf midden jaren negentig lange tijd zo’n 2 miljoen. De afname in tieners heeft te maken met de daling in het aantal geboorten sinds de millenniumwisseling.