Wat is de huidige status van de bodemdaling in Rotterdam en omgeving?

In de groene Krimpenerwaard nabij de Zuidplaspolder, zal het waterpeil niet meer verlaagd zal worden. De Krimpenerwaard is een gebied met ‘slappe bodem’, zoals een groot deel van Nederland. Hoe komt het dat de bodem in veenweidegebieden daalt? Wat zijn de gevolgen? Wat kan er aan gedaan worden? Aflevering 5 van Zeespiegels, genaamd het Het Dikke Water, gaan over bodemdaling in Rotterdam en omgeving.

Deel I
In deel 1 zien we een inwoner met een huis met veel scheuren en spreken Esther Stouthamer, hoogleraar Delta-evolutie en Ondergrondprocessen aan de Universiteit Utrecht en Jan Oostdam, gebiedsmanager van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Wat vinden de mensen op straat van bodemdaling?

Deel II
In deel 2 gaan waterschap en wetenschap dieper in op verschillende soorten oorzaken, onderzoeksmethoden en de grote zoektocht naar mogelijke oplossingen voor bodemdaling. Water en bodem moeten in Nederland sturend worden, dan kun je maar beter zorgen dat de bodem niet verder daalt.

Zeespiegels
Het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Wat betekent dat voor Rotterdam? Op korte en lange termijn? In de serie ‘Zeespiegels’ wordt er onderzoek gedaan en wordt gesproken met deskundigen en beroepsmatig betrokken mensen in de stad. Zij spiegelen ons waar wij op dit moment staan in dat proces.