Hulp voor kwetsbare personen in Delfshaven tijdens Coronatijd

Nu het Coronavirus steeds meer effect heeft op het sluiten van wijkactiviteiten, staan kwetsbare mensen er alleen voor. Een aantal belangrijke personen kwamen op vrijdag 13 maart in gebied Delfshaven bij elkaar om te inventariseren hoe kwetsbare personen in de wijk geholpen kunnen worden.

Zeki Celikkaya (wijkteam), David Forbes (WmoRadar), Marjanne de Koning (Verbindingskamer), Nico van Splunter en Martijn de Jong (geloven in Spangen) en Andre van Wingerden (wijkagent) en Ineke Palm (gebiedscommissie) hebben vrijdagmiddag in overleg bepaald dat er iets gedaan moet worden voor de kwetsbare personen. Er zijn enkele lijnen uitgezet om praktische hulp te bieden zoals het doen van boodschappen, het bereiden van warme maaltijden en om een praatje te maken. In Delfshaven komt een telefoonnummer waar bewoners naar kunnen bellen als zij hulp nodig hebben of zelf hulp willen bieden.

De betrokkenen zijn nog in overleg over de verdere procedure en aanpak. Aanstaande maandag komen ze opnieuw bijeen met enkele partners om het idee verder uit te werken. Tijdens dit overleg worden onderwerpen besproken als hoe ze dit willen organiseren, hoe dit gecommuniceerd gaat worden en hoe de veiligheidsrichtlijnen in acht worden genomen.

Bewoners van Delfshaven zijn dankbaar voor het initiatief: “Een goed voorbeeld voor derest van de stad!”, is één van de reacties.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat