‘’Iedere seconde telt in zo’n noodsituatie.’’

Zo’n 50 AED’s in Rotterdam zijn niet aangesloten op het enige oproepsysteem van Nederland. ‘’Beide partijen moeten zo snel mogelijk om tafel om dit probleem op te lossen.’’

Een voorbeeld van een Automatische externe defibrillator (AED) die uit het oproepsysteem is verwijderd is de AED in de Adriaan Kluitstraat in Schiebroek. Marcel Mattijssen: ‘’In de ochtend van 18 mei dit jaar melden wij een AED aan bij HartslagNu. Deze wordt geaccepteerd en meteen diezelfde dag nog gebruikt bij een reanimatie. Alleen helaas bleek ook dat zo ongeveer begin juni deze AED verwijdert is uit het oproepsysteem. Ik vind dat onbegrijpelijk.’’

De AED’s van organisatie City AED worden niet meer aangemeld bij het oproepsysteem van HartslagNu door een geschil tussen beide partijen. Naar aanleiding van verontrustende berichten over deze situatie stelt raadslid Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) in een brief schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. Hij hoopt dat beide partijen zo snel mogelijk om tafel gaan zitten om een oplossing voor dit probleem te vinden.

HartslagNu laat weten dat er op dit moment nog 73 AED’s van City AED in het systeem staan. HartslagNu: ‘’Deze AED’s zijn nog steeds in het oproepsysteem opgenomen en zouden dus kunnen worden opgeroepen, zolang City AED ervoor zorg blijft dragen dat de AED’s actief in het systeem blijven aangemeld. Bij recente, nadere analyse zijn er overigens locaties naar voren gekomen waar, voor een complete dekking, AED’s wenselijk zouden zijn. De niet complete dekking komt dus niet doordat de AED’s van City AED niet meer worden opgeroepen.’’

Van de schriftelijke brief van Leefbaar Rotterdam is HartslagNu op de hoogte gesteld. HartslagNu: ‘’De brief lijkt ervan uit te gaan dat de dekking in Rotterdam is verslechterd doordat AED’s van City AED uit het oproepsysteem zijn gehaald. Die veronderstelling is dus niet juist. Het is natuurlijk goed dat er vragen worden gesteld als er zorgen over de situatie zijn. We gaan ervan uit dat de gemeente de brief adequaat zal beantwoorden.’’ Volgende week zal HartslagNu in gesprek gaan met de gemeenteraad over de situatie.

Berend van Hoek is een burgerhulpverlener. Als er bij 112 een melding van een hartstilstand in zijn buurt binnenkomt, wordt hij opgeroepen om te helpen. ‘’Iedere seconde telt in zo’n noodsituatie.’’