Kijk presentatie cultuurplanadvies terug: welke Rotterdamse instellingen krijgen cultuursubsidie?

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert vandaag op verzoek van het college van burgemeester en wethouders de gemeente over de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Het te verdelen budget voor de komende jaren bedraagt 81,7 miljoen euro.

De RRKC ontving 122 aanvragen die Rotterdamse culturele instellingen hebben gedaan bij de gemeente. Daarvan heeft de RRKC er 94 positief beoordeeld. De RRKC adviseert het college om deze 94 instellingen op te nemen binnen het Cultuurplan 2021-2024. In het advies staat ook hoe de cultuursubsidies verdeeld moeten worden over de instellingen.

Livestream

94 positief beoordeelde aanvragen
Van de 122 aanvragen heeft RRKC er 94 positief beoordeeld. Daarvan maakten 51 culturele instellingen al voor 2017 deel uit van het Cultuurplan. Als het aan de RRKC ligt, krijgen zij ook de komende jaren cultuursubsidies.

14 culturele instellingen zijn doorgroeiers en maken sinds 2017 deel uit van het Cultuurplan. De RRKC zegt naar eigen zeggen te kiezen voor instellingen die goede plannen hebben voor een nieuw cultuuraanbod dat een nieuw publiek bereikt.

21 instellingen zijn nieuwkomers en 8 van 94 instellingen zijn RCB-instellingen (instellingen die een sleutelpositie innemen in het Rotterdamse culturele aanbod). “Het advies is een mix van al langer bestaande culturele instellingen, doorgroeiers en nieuwkomers. We creëren ruimte voor deze laatste twee groepen wat voor meer verfrissing van het aanbod zorgt”, aldus de RRKC.

Met name de disciplines ’theater’, ‘letteren’ en ‘debat’ vallen op met een hoog aantal nieuwkomers. Onder instellingen die zichzelf omschrijven als urban is een grote groei zichtbaar. Deze beweging ontwikkelt zich sterk met tien nieuwkomers, verspreid over vijf disciplines, zegt de RRKC.

28 negatief beoordeelde aanvragen
28 aanvragen die de RRKC binnenkreeg zijn negatief beoordeeld. De raad adviseert het college deze 28 instellingen niet (langer) in het Cultuurplan op te nemen. Zeven van die instellingen maken deel uit van het huidige Cultuurplan.

De RRKC adviseert de gemeente verder een budget van 700.000 euro ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van een nieuw stadsmuseaal concept. “Dat moet worden ontwikkeld in samenwerking met andere musea- en erfgoedpartners waarin de collectie, de visie, de samenwerkingsverbanden en het publieksactiviteiten nieuwe impulsen krijgen.”

Daarnaast adviseert RRKC dat er ruim 100.000 euro vrijkomt voor het behoud van de jazzprogrammering, omdat door het advies over Jazz International Rotterdam een deel van de jazzconcerten in de stad wegvalt. “De RRKC is van mening dat dit advies geen negatieve invloed moet hebben op het aantal jazzconcerten in de stad. LantarenVenster en De Doelen nemen beiden graag verantwoordelijkheid over deze middelen en de programmering.”

Je kunt alle adviezen en bevindingen lezen op www.cultuurplanadvies.rrkc.nl.