Kroos op het water bij Coolhaven is niet schadelijk

Op het water bij de Coolhaven ligt sinds donderdagochtend kroos. Een dikke laag kroos kan negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van het water en moet daarom altijd gemeld worden bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
Volgens Delfland is het een natuurlijk verschijnsel en daarom doen ze er in principe niks aan. ‘Als het weer kouder wordt, verdwijnt de kroos vanzelf. De kroos heeft geen invloed op de waterkwaliteit en is waarschijnlijk door het malen van het gemaal via de polder in de Coolhaven terechtgekomen’.

In de zomer kan kroos op singels, sloten en vaarten snel groeien. Vaak ziet dat er niet fris uit. Als het kroos een dikke laag vormt en het water helemaal afsluit, kan er zuurstofloosheid in het water optreden. Zonder zuurstof gaan planten en vissen dood en kan het water gaan stinken.