Laten zien dat het je wat kan schelen

Met de prijsvraag “Who Cares?” worden ontwerpers en innovatieve doeners uit alle sectoren gevraagd hun idee voor een toekomstbestendige wijken te schetsen. Rotterdam is een van de vier steden, die deelnemen aan deze ontwerpprijsvraag, die nieuwe inzichten opleveren voor zorg, wonen en de inrichting van onze openbare ruimte.
In de eerste algemene ronde worden nieuwe concepten voor wonen en zorg beoordeeld. Geen uitgewerkt plan, maar een heldere schets van een krachtig idee. In de tweede ronde gaan teams specifieker in op ingediende wijk, voor Rotterdam is dit de wijk Carnisse in Charlois.

“De samenleving verandert, demografisch, maar ook in de manier waarop zij georganiseerd is. De vertrouwde sociale structuur brokkelt af in de wijken, terwijl de overheid een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van oud en jong. Op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie is er veel te winnen in de wijken. Who Cares? is een wake-up call voor een duurzame revival van de woonwijken.” aldus de Gemeente.

Rotterdam heeft, net als de andere drie gemeenten, de ambitie uitgesproken om de winnende plannen mogelijk te maken in de wijken.

Zie voor meer info: http://www.prijsvraagwhocares.nl/

De ontwerpprijsvraag Who Cares? is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat