Leger des Heils zoekt collectanten in Rotterdam

Het Leger des Heils zoekt Rotterdammers die willen collecteren tijdens de  jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. 

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Volgens het Leger des Heils doen steeds meer mensen een beroep op hun hulpaanbod. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij hulpverlening. Die groep groeit en heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Onder deze groep is eenzaamheid ook een veel voorkomend probleem. Aldus het Leger des Heils.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte.

Ben je tijdens de collecte week beschikbaar en wil je jezelf aanmelden om in jouw wijk te helpen met collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 – 53 98175.