Leren over het jodendom bij Ohel Abraham

De Ohel Abraham is ongeveer drie jaar geleden opgericht om mensen op een laagdrempelige manier te leren over het jodendom. Voor velen is de stap naar een grote orthodox-joodse synagoge te groot, dachten onder meer Meïr Villegas Henríquez en Sefanja Severin.
“Ohel Abraham is een joods leerhuis waar zowel joden als niet-joden welkom zijn om over het jodendom te leren. Ons idee is niet om iedereen joods te willen maken, maar juist te zoeken naar de relevantie van Tora in onze maatschappij”, vertelt Severin.

Een groep van ongeveer twintig joden, niet-joden, maar ook kinderen en anders gelovigen komen bijeen om te filosoferen en leren over het geloof. “Ik kom om te leren. Ik ben zelf christelijk groot gebracht. Op een gegeven moment kwam ik in Israel en zo ontdekte ik het joodse denken en dat heeft me uitgedaagd om ook hier in Rotterdam naar dit joodse leerhuis te gaan.” Weer een andere bezoeker is bij het leerhuis terecht gekomen via zijn stamboom. Hij ging op zoek naar waar hij vandaan kwam. “Via de stamboom ontdekte ik dat ik een joodse achtergrond heb. Het leren van de Tora vind ik heel belangrijk.”