Meer aandacht voor slachtoffers in Rotterdam

Woensdagmiddag tijdens het symposium Aandacht voor Slachtoffers is door de Gemeente Rotterdam, Slachtofferhulp Nederland, politie, Openbaar Ministerie en slachtofferadvocaten afgesproken samen een actieplan op te stellen. 
Vorig jaar raakte 1 op de 1.000 Rotterdammers ongewild betrokken bij een misdrijf. Mocht je zoiets overkomen, dan kan dat natuurlijk heel veel met je leven doen. Kleine verbeteringen met een groot gevolg zijn bijvoorbeeld het informeren over de behandeling van de strafzaak, standaard terugkoppelen over de aangifte of het letterlijk opruimen van de rommel na een winkeloverval. Dat is gebleken uit het symposium van afgelopen woensdag. In het actieplan worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners deze en andere verbeterpunten verder uitgewerkt.

Met politie, OM en Slachtofferhulp Nederland vormt Gemeente Rotterdam een netwerk rondom slachtoffers dat samenwerkt in alle fasen van het slachtofferschap: van het voorkomen tot nazorg. Gemeente Rotterdam trekt zich het lot van slachtoffers aan vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid en zorg voor haar bewoners en ondernemers. De gemeente geeft nu bijvoorbeeld al veiligheidstrainingen aan ouderen. En is onlangs een pilot gestart in Feijenoord waarbij de gemeente en Slachtofferhulp Nederland samenwerken om slachtoffers na een overval of diefstal direct emotionele, praktische en juridische ondersteuning te bieden.