Nabestaanden bezoeken begraafplaats Laurentius op Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, een dag waarop katholieken hun doden herdenken. In kerken worden kaarsjes opgestoken en ook op katholieke begraafplaats Laurentius in Crooswijk herdenken mensen hun dierbaren.
‘Op 2 november ga ik altijd naar het graf van mijn vader en moeder’, vertelt een bezoekster van het kerkhof. ‘Ik breng dan een bloemetje en maak het graf schoon’. Naast verjaardagen en sterfdata is 2 november een vaste dag dat katholieken naar de begraafplaats gaan. Ook zijn er in de katholieke kerken speciale diensten en worden er kaarsjes gebrand.

Pastoor Chris Bergs vertelt dat Allerzielen vooral in het zuiden van Nederland en in België uitbundig gevierd wordt. Het komt de laatste jaren meer naar buiten, vooral op de begraafplaats. Vroeger was dat meer achter de muren.