NIDA uit twijfels over privacy kentekenparkeren

In schriftelijke vragen naar het college van B en W uit Aydin Peksert namens het NIDA grote twijfels over het nieuwe kentekenparkeren in Rotterdam. De privacy van de gebruikers dreigt geschonden te worden door de langdurige opslagtermijn van de parkeergegevens. De gemeente stelt dat deze gedurende een periode van zeven jaar worden opgeslagen, in plaats van de slechts 24 uur die in Amsterdam gehanteerd wordt. Voor 1 januari 2015 moeten de nieuwe systemen in de hele stad geïnstalleerd zijn, wil de gemeente.
Begin dit jaar, in januari, verscheen een artikel in het AD waarin de stichting ‘Privacy First’ al grote weerstand gaf tegen het langdurig opslaan van parkeergegevens in Amsterdam en de situatie in Rotterdam “Betreurlijk” noemde. Bijna een jaar later is dezelfde kwestie nog steeds aan de orde. De gemeente Rotterdam vermeld op hun website: “De gegevens worden volgens richtlijnen van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting (AWR) zeven jaar bewaard voor controles door de Belastingdienst. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.” De NIDA wil onder andere weten of er momenteel lopende rechtszaken zijn tegen de ‘privacyschending’ door de gemeente.

Alle vragen van Peksert aan het college zijn hier terug te lezen