Nieuwe stedelijk voedselbos in Kralingen

Op zondag 15 december wordt in de Rotterdamse wijk Kralingen het eerste voedselbos van Nederland aangeplant.
Gemeente Rotterdam stelt in het park de Nieuwe Plantage hiervoor een stuk grond beschikbaar.

De vrijwillige werkgroep Voedselbos Kralingen startte eind oktober met het plan om het Voedselbos Kralingen aan te leggen. Het ontwerp voor het box is gemaakt door Food Forestry Nederland, een organisatie die 5 jaar geleden het eerste Nederlandse Voedselbos rond Nijmegen aanlegde.

Een voedselbos is een door mensen samengestelde plantengemeenschap met voornamelijk eetbare soorten. Wanneer het bos volgroeid is zal er een grote verscheidenheid voedsel, waaronder vruchten en noten, te vinden zijn.

Op 15 december wordt het voedselbos aangeplant, iedereen is vanaf 10.00 uur welkom op deze feestelijke dag vol activiteiten en voor jong en oud. 
Om 14.00 u wordt er symbolisch een boom geplant door een jongere en oudere bewoner uit de buurt.

Kijk voor meer informatie op www.voedselboskralingen.nl