Noodklok luidt voor lokale omroepen

Bij een aantal succesvolle lokale -en streekomroepen in Nederland staat het water tot aan de lippen. Diverse omroepen hebben een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om extra geld beschikbaar te maken omdat de financiële situatie noodlijdend is. Daarover debatteerde de Tweede Kamer met de verantwoordelijke minister Arie Slob. OPEN Rotterdam was erbij.

Momenteel is het zo geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het financieren van lokale omroepen. Maar veel gemeenten kunnen zich niet houden aan de richtlijn om € 1,30 euro per huishouden in de lokale omroep te steken. Dit komt onder andere door de extra taken die gemeenten er van het Rijk bij hebben gekregen op het gebied van jeugdzorg, onderwijshuisvesting en maatschappelijke ondersteuning.
Het gevolg is dat sommige omroepen zo in de knel raken, dat zelfs faillissement dreigt zoals dat het geval is bij streekomroep 1Twente. Rotterdam voldoet nu nog keurig aan het minimum van €1,24 per huishouden, maar investeert daarmee van de vier grote steden het minst in een eigen onafhankelijke journalistiek.

In december werd een motie van D66-lid Joost Sneller in de Tweede Kamer aangenomen, waarin de minister gevraagd werd om snel met maatregelen te komen en finan­cieel bij te springen. Sommige partijen, zoals coalitiepartij VVD, willen het liefst zien dat er één lijn getrokken wordt en dat de lokale omroepen in de toekomst onder het Rijk vallen. Maar de minister ziet dat anders: “Ik voel me zeer betrokken bij de lokale omroepen en ben me bewust van de situatie. Maar bij finan­ciële nood is dat vooral een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo hebben we dat ooit afgesproken. En daarnaast heb ik nog geen goed beeld van wie die noodlijdende omroepen zijn. Ik heb om een lijst van omroepen gevraagd en hun finan­ciële gegevens opgevraagd bij NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) maar heb tot op heden helaas nog niets ontvangen.”

Bij sommige Tweede Kamerleden viel deze opmerking niet in goede aarde, zoals bij Joost Sneller: “Ik vind dat een vreemde uitspraak. Hij kan ook de telefoon pakken en de omroepen bellen. Het nummer van OPEN Rotterdam staat toch ook op jullie website?” Peter Kwint van de SP is het daar roerend mee eens.

De minister ziet meer in de oplossing van meer samenwerking tussen regionale en lokale omroepen. Daar is een speciale regeling voor in het leven geroepen, waarbij omroepen aanspraak kunnen maken op extra gelden. “De lokale omroep heeft meer haarvaten in de samenleving dan de regionale. En de regionale omroepen zitten iets warmer in hun jasje en kunnen met kennis, techniek en mensen weer een bijdrage leveren aan de lokale omroep. Een win-win situatie.”

Voor een aantal kamerleden waren de antwoorden van de minister op hun vragen, verre van bevredigend. Kwint: “We hebben nog steeds geen oplossing. De woorden van de minister over de toekomst zijn mooi, over het belang van de lokale omroepen zijn mooi, maar voor de rest wordt alles geparkeerd in onderzoeken na de zomer. Ondertussen weten we dat er omroepen zijn die er na de zomer niet meer zijn. Die zijn dan failliet.”

De minister heeft toegezegd dat hij begin juni een brief zal sturen naar de Kamer met daarin zijn reactie op de motie Sneller.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter