Noordpool Studio’s opent in de Agniesebuurt

De Agniesebuurt is een inspiratie en chill plek rijker op de Almondestraat 56. Op zaterdag 27 augustus werd hier de Noordpool Studio’s geopend door wethouder Achbar (DENK). Deze jongeren hub is opgezet voor en door de ‘Agniese’ jongeren.

Eigen plek
Een half jaar geleden werd de Agniese wijk BV benaderd door de gemeente Rotterdam in verband met het realiseren van een jongeren hub in de buurt. Na gesprekken te hebben gehad met de jongerencommissie werd er invulling gegeven aan dit nieuwe pand. De filosofie ‘van, voor en door jongeren’ werd direct ingezet: een groep van 20 tot 30 jongeren bouwden actief mee aan het opknappen van het pand. Zij vormen de harde kern van de gebruikers. Ook werd het pand ingedeeld op de behoeften en wensen van deze groep. Dit resulteert in een spliternieuwe ruimte met uitgebreide studio, tafelvoetbal, pooltafel en een playstation.

De Rotterdamse jongeren hubs zijn bedoeld als plek waar de jonge wijkbewoners zijn of haar talenten mogen ontwikkelen of ontdekken. Dit gebeurt door middel van sport, spel, muziek en educatie. In de Noordpool studio’s is ook een producer in huis die helpt en begeleid bij de muzikale ontwikkeling van de bezoekers.

Ontwikkeling
Mounaim Kasimi, mededirecteur van de Agniesewijk BV, vertelt: “Er wordt vraaggericht gewerkt met de jongeren, zo kunnen we ze helpen hun doelen te bereiken.”
Er wordt gewerkt met lidmaatschappen, die overigens wel gratis zijn. ‘Agniese’ jongeren tussen de 12 en 27 jaar zijn van harte welkom aan te sluiten.

Mounaim heeft een duidelijke wens voor de Noordpool Studio’s: “Ik hoop dat het een veilige plek is voor de jongeren uit de buurt waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.”