OPEN Rotterdam mediapartner G1000

OPEN Rotterdam is mediapartner van de G1000 Rotterdam. Tijdens dit evenement gaan 1500 Rotterdammers in de Doelen met elkaar in gesprek over hoe de vrede in de stad te bewaren. G1500 vindt plaats op zaterdag 1 juli. OPEN Rotterdam is erbij en doet verslag! 
 

1500 deelnemers – 5 thema’s
Op zaterdag 1 juli 2017 gaan niet 1000, maar liefst 1500 Rotterdammers met elkaar in de Doelen in gesprek over hoe de vrede in de stad te bewaren. Vanwege de enorme animo is de capaciteit uitgebreid. De 1500 deelnemers gaan met elkaar in dialoog over onderwijs en opvoeding, sociale media, samenleven in de wijk, radicalisering en identiteit. “Het aantal aanmeldingen voor de G1000 was overweldigend. Hieruit blijkt wel hoe betrokken Rotterdammers zijn bij hun stad en hoe graag zij met elkaar in dialoog willen,” zegt Liesbeth Levy (directeur LOKAAL). “Het leeft. En dat is nog zacht uitgedrukt. Rotterdammers willen zich heel graag buigen over de grote opgaves met betrekking tot het samenleven in de stad en daar duurzaam bij worden betrokken.”
 
Voortraject G1000 Rotterdam
Aan deze Rotterdamse G1000 ging een uitgebreid voortraject vooraf met al 2200 deelnemers:
• 30 Socratische gesprekken in schoolklassen;
• 1 JongerenTOP
• 3 Stadsdialogen
• 6 Preken voor andermans Parochie
• 1 Debat
• 8 WIJ(k)gesprekken
• 4 ‘Op weg naar G1000’ bijeenkomsten

DE THEMA’S
1. Samenleven in de wijk
Wat is de invloed van (inter-)nationale ontwikkelingen op de cohesie in de stad, op het samenleven in de wijk? Hoe beïnvloeden gebeurtenissen elders in Europa, de wereld ons gevoel van veiligheid?
2. Radicalisering
Hoe gaan we om met polariserende bewegingen die de rechtstaat ondermijnen? Wat is er voor nodig om onze democratie te verstevigen?
3. Onderwijs en opvoeding
Hoe leren we vreedzaam vechten voor vrede? Hoe kunnen we omgaan met verschillende werelden/werkelijkheden in de klas? Welke rol spelen ouders, hoeveel invloed hebben
docenten?
4. Sociale media
Hoe beïnvloedt het internet het leven van (jonge) mensen? Hoe ga je om met parallelle werelden: online, op straat, thuis, op school, op het werk?
5. Identiteit
Is de stad sterker dan de staat? Wat betekent het om Rotterdammer te zijn
Volg de G1000 op openrotterdam.nl/g1000rotterdam