Plan over ‘radicaal andere democratie’ in Rotterdamse wijken roept verdeelde reacties op

Als het aan het stadsbestuur ligt, hebben Rotterdammers vanaf 2022 meer zeggenschap over hun eigen wijk. Er moet volgens hen een ‘radicaal andere manier van werken in en met de wijk’ komen, dat staat in een voorstel dat donderdag 20 mei wordt besproken in een nieuw stadsgesprek. Rotterdammers in wijkraden en gebiedscommissies reageren kritisch. “Als dit zo wordt ingevoerd ben ik weg.”

Het voorstel van het college is gebaseerd op onderzoek van de Erasmus Universiteit en het resultaat uit stadsgesprekken onder de noemer ‘Wijk aan Zet’ over de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie het best kan worden geregeld. Volgens wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen) barst het van de goede ideeën over hoe het beter en mooier kan in de wijken zelf, maar belanden die vaak in een bureaula of verdrinken ze in regels en procedures. ‘In de overtuiging dat we beter kunnen, stellen we als stadsbestuur een radicaal andere manier van werken in en met de wijk voor.’

De wethouder stelt voor te gaan werken met ‘toegewijde teams van ambtenaren met verschillende expertises en vanuit verschillende clusters die naar de wijk toekomen’. Dat doen ze in een ‘wijkhub’, een vaste ontmoetingsplek, met een wijkmanager die de boel in goede banen moet leiden. Het college stelt voor om de stad op te delen in 35 wijkraden. Waarvan de vertegenwoordigers – buiten de gemeenteraadsverkiezingen om – op persoonlijke titel worden gekozen. De eerste verkiezingen zouden medio 2022 kunnen plaatsvinden. Momenteel kent Rotterdam gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Ongevraagd advies
Niek Damen van de gebiedscommissie
Pernis is niet te spreken over het voorstel. “Als dit doorgaat dan stop ik ermee. Pernis is namelijk echt een apart gebied. Bij ons is de participatie 100 procent op orde. Iedereen is bij ons aangesloten, dus dit weer wijzigen lijkt me niet wenselijk. Ik heb de gesprekken rondom de plannen niet echt als gesprekken ervaren, kritische geluiden lijken niet welkom.” Net als andere gebiedscommissies verstuurde hij eerder al brieven met ongevraagd advies. Joey de Waard van de gebiedscommissie Hoek van Holland sluit zich daarbij aan. “Wij in de kleine kernen zijn behoorlijk kritisch over dit plan. We hebben de wethouders de afgelopen jaren amper gezien, ik zie niet hoe de samenwerking met de Coolsingel met dit plan heel anders gaat worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een gebied als Rozenburg.”

Antoinette Roetgerink van de gebiedscommissie Rotterdam Prins-Alexander ziet ook niet zo veel in een nieuw plan: “Wat mij betreft blijft het zoals het is. Vooral in deze coronaperiode moeten we het niet ingewikkelder willen maken dan het is. Het besluitproces vind ik niet goed gegaan. Ik ben erg bang dat de wijkraden straks geen vuist kunnen maken en dat het er daardoor voor zorgt dat inwoners minder goed gehoord worden. Daarbij is het jammer dat de kweekvijver voor jongeren naar een politieke carrière hiermee dreigt te verdwijnen. Voor mij voelt het ook een beetje als een bezuiniging. Maar in participatie en democratie moet je toch echt investeren. Wat verder van belang is, is het draagvlak. De mensen die ik spreek in andere gebiedscommissies en wijkraden zijn namelijk ook niet blij met het plan. Vinden Rotterdammers het wel een goed idee?”

Adoptiewethouders
Volgens Marjanne van Ginneken van Makers en Doeners die met haar vele contacten in Prins-Alexander ook bij stadsgesprekken aanschoof, is het niet gek dat de gebiedscommissies moeten wennen aan het plan van het college. “Maar het lijkt mij wel een goed idee om meer te doen op wijkgebied. Volgens mij kan er veel meer als je kijkt naar co-creatie. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er niet overboord wordt gegooid wat nu al wel werkt.” Karin Padmos, van de wijkraad Liskwartier sluit zich daarbij aan. “De wijkraad is hier goed bevallen, ik vind het idee van adoptiewethouders die meer contact onderhouden met bepaalde gebieden goed. Maar ik ben wel bang dat we het straks toch met minder middelen moeten gaan doen. Daarbij maak ik mij wel een beetje zorgen om de representatie, want in het plan wordt Liskwartier weer bij Bergpolder en Blijdorp gestopt. Ik zou graag doorgaan met mijn werk, maar heb in die wijken een stuk minder contacten, hoe verdelen we dat dan netjes en met minder mensen? Ik hoop dat daar nog wel rekening mee wordt gehouden.”

Ed Arnold van de wijkraad Feijenoord verlangt na het lezen van het plan weer een beetje terug naar de deelgemeente. “Waar mijn partij (Leefbaar) ooit nog zo tegen streed. Maar ik vrees dat met dit voorstel veel te veel macht bij ambtenaren komt te liggen. De wijkraden hebben straks geen binding met de raad en ik heb het idee dat dit voorstel ook onderschat wat je allemaal doet in een gebiedscommissie of wijkraad. Wat mij betreft moet de stad weer écht gaan luisteren naar de burgers. Daarvoor moet het ambtenarenapparaat op de schop. Weer samen aan tafel, dat is namelijk sinds de stadsvernieuwing niet echt meer gebeurd.” 

Donderdag 20 mei wil het stadsbestuur wel graag met Rotterdammers in gesprek over het voorstel in een nieuw stadsgesprek dat wordt uitgezonden vanuit Arminius. In juni wordt het plan besproken in de raad. 

Onze verslaggever Rachid Benhammou peilde voor de serie Lokale Democratie, Lekker Belangrijk eerder hoe Rotterdammers denken over de democratie in de stad.