Prinsjesdag staat weer voor de deur

Prinsjesdag staat weer voor de deur en worden de kabinetsplannen voor 2017 officieel gepresenteerd. Zoals elk jaar zijn er diverse cijfers uitgelekt: zo gaat de huurtoeslag, zorgtoeslag, ouderenkorting en kindgebonden budget omhoog. De bezuinigingen op verpleeghuizen worden teruggedraaid.  

Terrorismebestrijding, bestrijden van cybercrime, grensbewaking, wijkagenten en het forensisch instituut krijgen meer geld. Ook het Defensie gaat erop vooruit, er komt miljoenen vrij voor nieuwe munitie, communicatieapparatuur en training.

Maar gaat de burger er nou op achteruit of juist vooruit? Onze reporter Sherina ging de straat om te vragen waar er volgens jou absoluut niet op bezuinigd mag worden.