Procesfouten bij verhogen maximumsnelheid A13

Het besluit om de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie van 80 naar 100 kilometer per uur te verhogen is onzorgvuldig genomen.
Bij het besluit dat door verkeersminister Schultz van Haegen is genomen is er ook te weinig rekening gehouden met de omwonenden. Dit is gisteren geoordeeld door de rechtbank in Rotterdam.

De beslissing van de rechtbank Rotterdam volgt op het beroep dat een aantal belangenverenigingen en de gemeente Rotterdam hebben ingesteld tegen het betreffende besluit van de Minister Schultz van Haegen. De bezwaren tegen de verhoging van de maximum snelheid werden eerder door de minister afgewezen.

De rechtbank oordeelt dat de minister bij de totstandkoming van het besluit te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de bewoners. Geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. De rechtbank stelt dat de minister anders had moeten omgaan met de geluidproductieplafonds die langs de A13 gelden en rekening moet houden met extra geluid veroorzaakt door motoren.
Verder is er door de minister ook onvoldoende rekening gehouden met de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht rondom de A13 bij Overschie.

Lees het besluit hier