Project Sarah maakt borstkanker bespreekbaar

Wanneer dames de leeftijd van 50 jaar bereiken zegt men ook wel dat je Sarah hebt gezien. Vanaf 50 jarige leeftijd wordt je tevens uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Een landelijk ingestelde screening onder vrouwen om borstkanker zo vroeg mogelijk op te kunnen sporen. In sommige delen van Rotterdam en onder sommige Rotterdamse vrouwelijke 50 plussers is de opkomst voor deze screening echter véél te laag. Vandaar dat project Sarah in het leven is geroepen; een pilotproject dat onderzoekt wat de oorzaak is van deze lage opkomst en daar tegelijkertijd op in speelt door middel van voorlichting aan die doelgroepen waarbij daar behoefte aan is.