PvdA-wethouder Moti hoopt op einde van Rotterdamwet

Partij van de Arbeid wil dat de Rotterdamwet afgeschaft wordt. Dat vertelt lijsttrekker en wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid Richard Moti donderdag 13 januari in een artikel van de NRC. Volgens de partij is het effect van de wet na zestien jaar onvoldoende zichtbaar en daarom zien zij veel liever een ‘Wet Gelijke Kansen’.

In de NRC geeft lijsttrekker Moti aan dat de PvdA de Rotterdamwet, sinds de invoering in 2006, steunde, als een van de weinige linkse partijen in Rotterdam. Daarnaast hebben zij als onderdeel van het college van B & W van Rotterdam natuurlijk ook uitvoering aan de wet gegeven. “Omdat we vonden dat er wat moest gebeuren in die wijken. Het recht op vrije vestiging wil je niet zomaar beperken, maar soms is dat nodig.” Maar, het positieve effect waar de instemmende partijen op hoopten kwam niet en dus moet de wet afgeschaft volgens de PvdA.

Vers Beton en OPEN Rotterdam deden in 2021 onderzoek naar de Rotterdamwet en de resultaten. De Rotterdamwet werd in 2006 ingevoerd in de wijken Tarwewijk, Oud-Charlois, Carnisse, Hillesluis en Bloemhof. De wet betekent voor Rotterdammers dat personen met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in de stad wonen voor huisvesting kunnen worden geweigerd. Het doel van de wet zou zijn het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Na 15 jaar blijkt uit geen enkele evaluatie dat de wet ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de leefbaarheid of veiligheid en is wel duidelijk dat de wet voornamelijk zorgt voor weigering van jonge Rotterdammers met een migratieachtergrond. De VN uitte eerder ook zorgen over de discriminatoire kenmerken van de wet. Ook tijdens het Woonprotest op het Afrikaanderplein was de Rotterdamwet een hot issue.

In dit artikel van journalist Hasna El Maroudi lees je meer over de geschiedenis van de Rotterdamwet, de criteria op basis waarvan de leefbaarheid en veiligheid in wijken wordt bepaald en wat het effect is op de bewoners in de wijken. Hieronder leer je in de explainervideo meer over de wet in het kort en vertellen de bewoners van Bloemhof hoe zij door de wet geraakt worden.