Rachid zoekt Raad: Bewoners moeten gedrag veranderen om rattenplaag tegen te gaan

In ‘Rachid zoekt raad’, de nieuwe serie van OPEN Rotterdam over lokale politiek, brengen we telkens een bezoek aan een Rotterdamse wijk. Samen met een wijkraadslid, gebiedscommissielid óf gemeenteraadslid, onderzoeken we in hoeverre de Rotterdammers invloed kunnen uitoefenen op politieke beslissingen én op het wel en wee van hun wijk. En aan de hand van actualiteiten, onderwerpen en persoonlijke ervaringen, bespreken we wat er wel en niet leeft in een wijk.
In deze aflevering zoekt Rachid raad bij Margreet Rolink, wijkraadslid in de Afrikaanderwijk. De wijk wordt geteisterd door ratten en dat vinden velen een groot probleem.

De laatste maanden neemt het probleem een „ongekende vlucht”, schreef de wijkraad deze zomer in een noodkreet aan het stadsbestuur. „De situatie in de wijk is zeer ernstig” en „wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden.” De leden van de wijkraad hielden laatst, met medewerkers van plaagdierenbestrijding, een schouw om de oorzaken van de rattenoverlast op te sporen. Iedereen is het erover eens: “ Mensen gooien teveel eten op straat.”

De rattenoverlast neemt toe in Rotterdam. In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg de gemeente bijna drieduizend meldingen, ruim 10 procent meer dan in voorgaande jaren. Het is reden over te stappen op een buurtgerichte aanpak, want iedere wijk heeft zo zijn eigen aantrekkingskracht op de plaagdieren. Zo zijn in de Afrikaanderwijk onlangs warmtecamera’s ingezet om de ratten op te sporen, we krijgen een inkijkje in hoe die werken.

Bekijk ook de vorige aflevering van ‘Rachid zoekt raad’.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat