Rachid zoekt Raad over waterschapsverkiezingen: “Je hebt toch graag droge voeten?”

In de serie Rachid Zoekt Raad vraagt Rachid Benhammou aan de Rotterdammer hoe goed zij weten waar de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen over gaan en of zij belangrijk vinden wat zij doen. Gaat Rotterdam überhaupt wel stemmen op 15 maart?

In deze tweede aflevering vragen we de mensen wat ze nou eigenlijk weten van de waterschappen. “Dat je je eigen helemaal groen en geel betaalt”, zegt iemand. Wanneer Rachid aan een vrouw vraagt of ze weet waar ze voor betaalt, antwoord ze, “niet exact”. Maar er zijn ook mensen die er wel wat vanaf weten, “het gaat over het grondwaterpeil, wat ze doen met de dijken en het onderhoud ervan”, zegt een man. “Schoon drinkwater of grondwater, maar misschien ook het onderhoud van rivieren en plassen”, gokt een vrouw.

Ondanks dat mensen er niks tot weinig vanaf weten zijn ze wel van plan om te gaan stemmen. Misschien dat Rachid iemand zelfs een duwtje in de rug heeft gegeven om te gaan stemmen wanneer hij vraagt of ze graag droge voeten heeft, “ja, dus dan moet ik gaan stemmen”, lacht de vrouw.