Rotte moet meer beleefbaar worden

De Rotte wordt door mensen veelal gezien als plezierrivier waar je actief kunt recreëren. Hoewel er een hoop activiteiten plaatsvinden is de Rotte volgens ondernemers, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en bewoners nog niet vindbaard, herkenbaar en beleefbaar genoeg.

Dit heeft te maken met het feit dat er nog geen eenduidig plan is voor de rivier. De rivier positioneren als sterk merk met een verhaal is dan ook een streven. Bureau Buhrs gaat hiermee, in samenwerking met stakeholders, aan de slag. Zij gaan hiervoor een marketingcommunicatieplan opstellen.

De Rotte is een rivier die tussen Moerkapelle en Rotterdam ligt. Met het plan moeten inwoners uit de regio worden verleid tot een bezoek aan de rivier.

Foto: Bureau Buhrs