Rotterdam Circulair – Van Zooi naar Mooi

Onder het motto ‘Van zooi naar mooi’ daagt de nieuwe Rotterdam Circulair- campagne bewoners, bedrijven én gemeente uit om na te denken over het hoe we afval kunnen hergebruiken, verminderen of recyclen. OPEN Rotterdam is mediapartner!

Rotterdam heeft haar ambitie uitgesproken op het gebied van de circulaire economie. Grootstedelijke gebieden bieden namelijk een perfecte kans voor een circulaire economie. Ze beslaan maar een klein deel van het landoppervlak, maar bijna al het grondstoffenverbruik vindt er plaats. Dit wordt nog extra versterkt door de haven, met alle aan- en afvoer en industrieel verbruik van grondstoffen die daar plaatsvindt.

Rotterdam wil voorhoedespeler zijn
In 2030 is circulair de maatstaf. Rotterdam wordt een ‘levend laboratorium’ waarin we experimenteren, pionieren en de successen borgen. We positioneren de stad en de haven als circulaire hotspot.

Lef en experimenteren
Hoe we dat doen? Daar is geen vastomlijnde route voor. Om daar te komen, tonen we lef, durven we dingen te proberen en fouten te maken. We zijn een ‘Living Lab’. We omarmen nieuwe ideeën. We vallen op door experimenten en durf en zetten door als het kansrijk is. We maken dingen mogelijk. Op dit moment gebeurt er overigens al veel in 010. Door bedrijven, Rotterdammers en de gemeente, . Er is volop circulaire dynamiek; kijk maar eens naar de vele inspirerende initiatieven die Rotterdam telt, de broedplaatsen en andere projecten van organisaties en ondernemingen in onze stad.

Circulaire bril
We werken aan het verminderen van afval en gaan anders met afval om. We werken aan een toename van banen gerelateerd aan de circulaire economie. En tot slot kijkt de gemeente met een circulaire bril naar haar eigen producten, diensten, werkwijze en inrichting van de stad om te zien hoe we er aan de voorkant anders mee om kunnen gaan. Sámen gaan we voor Rotterdam Circulair.
 
Lees verder op: https://rotterdamcirculair.nl/

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter