Rotterdam gebruikt game om schulden te voorkomen

Een schulpreventiespel dat ontwikkeld werd samen met Albeda college en Hogeschool Utrecht wordt door gemeente Rotterdam ingezet om het aantal jongeren die in de schulden zit te remmen.
De makers van dit zogenaamde ‘serious game’ baseerden het spel op wetenschappelijk inzicht en onderzoek. Het spel is uniek door de combinatie van online en offline spelelementen. Jongeren van het MBO gaan in het spel als fictieve personages opzoek naar financiële informatie en ontwikkelen hierdoor hun financiële vaardigheden. Het spel is een middel dat gebruikt wordt om schuldveroorzakend gedrag aan te passen.

De makers, gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Albeda college, willen de game ook voor andere studierichtingen geschikt maken. Door de spelpersonages toe te spitsen op een andere doelgroep is dit mogelijk.

Steeds makkelijker geven jongeren tegenwoordig hun eigen geld en geleend geld uit. Een derde van de jongeren vertoont risicovol gedrag. Tweederde vindt het moeilijk om met geld om te gaan en de helft van de jongeren zegt dat ze van hun ouders niet genoeg hebben geleerd over de waarde van geld.
2700 Rotterdam jongeren hebben op dit moment betalingsproblemen. Gemiddeld zijn jongeren circa € 8.7000,- verschuldigd aan zes schuldeisers. Aldus Gemeente Rotterdam

Kijk hier voor meer informatie over het spel