Rotterdam informeert beter en meer over dierenwelzijn

Een stadsbreed muilkorfgebod voor agressieve honden, waar mogelijk aangevuld met een verplichte training voor de hond en eigenaar. Meer handhaving achter de voordeur op het gebied van dierenmishandeling en betere voorlichting over het houden van huisdieren. Dit zijn enkele punten uit de eerste Rotterdamse Nota Dierenwelzijn.

De gemeente roept Rotterdammers en maatschappelijke partners actief op om dierenmishandeling en -verwaarlozing te melden, zodat er vroegtijdig kan worden ingegrepen. Daarnaast start wethouder Eerdmans een landelijke lobby voor een houdverbod voor dierenbeulen en gaat hij in gesprek met het Openbare Ministerie over hogere strafeisen bij dierenmishandeling.
Rotterdammers worden de komende jaren beter en meer geïnformeerd over dierenwelzijn. Bijvoorbeeld over de zorg voor hun dieren. Dit moet het liefst voor de aankoop gebeuren, zodat mensen beter weten welke verzorging een dier nodig heeft. De gemeente publiceert ook een website met alle informatie over dierenwelzijn in Rotterdam. Tot slot wordt er samen met Rotterdamse horeca besproken hoe restaurants beter zichtbaar kunnen maken dat ze dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan.