Rotterdam maakt weer werk van integratie

Vandaag heeft wethouder Ronald Schneider (Integratie, Leefbaar Rotterdam) de langverwachte integratienota gepresenteerd. Daarmee komt een belangrijke wens van Leefbaar Rotterdam in vervulling.

Gemeenteraadslid Tanya Hoogwerf is trots op het beleidsstuk: ”Rotterdam maakt weer werk van integratie. Taboes worden doorbroken en aan migranten worden duidelijke eisen gesteld.” Verder zegt Hoogwerf dat Leefbaar Rotterdam zich al jaren sterk maakt voor een duidelijk integratiebeleid. ”Veel migranten in Rotterdam spreken onvoldoende de Nederlandse taal of tonen onvoldoende begrip voor onze heersende normen en waarden. Denk aan de gelijkheid van man en vrouw of de acceptatie van homoseksualiteit. We zien dat onder met name moslims dit een probleem vormt. Dat levert spanningen op en is niet goed voor de leefbaarheid van de stad. Het doet ons goed om te zien dat het stadsbestuur aan deze problemen paal en perk wil stellen.”

Leefbaar Rotterdam vindt het goed dat in de nota is opgenomen dat migranten zelf verantwoordelijk zijn voor hun integratieproces. “Migranten moeten er zelf voor zorgen dat zij meekomen in onze samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is in dat proces essentieel. Uiteraard zullen we het niet nalaten om mensen waar nodig de helpende hand te bieden, maar het roer gaat wel om. Zo hebben we er reeds voor gezorgd dat migranten zelf gaan betalen voor hun taalcursus Nederlands”, aldus Hoogwerf.

Daarnaast vindt Leefbaar Rotterdam het goed dat in de nota onderscheid gemaakt wordt tussen vier verschillende migrantengroepen: niet-weters, niet-kunners, niet-mogers en niet-willers. Voor elk van hen presenteert het stadsbestuur een bijhorend actieplan. Migranten die niet weten hoe ze moeten integreren worden geïnformeerd, migranten die niet kunnen of mogen worden geholpen en migranten die niet willen worden stevig aangepakt. Zo worden mensen die geen Nederlands spreken gekort op hun uitkering en ontvangen religieuze organisaties die zich niet bezighouden met integratie geen subsidie meer.