Rotterdam vervangt bijna 200km riolering

In 2015 heeft de gemeente in de stad ruim 42 kilometer aan riolering vervangen, een ‘tweede Rotterdamse marathon’, zoals ze het zelf noemen. Daarmee is ook de totale collegeopgave over de periode 2011-2015 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan-3 gehaald.

Er werd in totaal 190 kilometer riolering vervangen. Een goed werkend rioolsysteem is natuurlijk van levensbelang. Het college stond de afgelopen vijf jaar voor de opgave om 190 kilometer riool te vervangen. Dankzij de gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met externe partners en betrokken bewoners is dit doel behaald.

In heet Rotterdam ligt zo’n 2500 kilometer riool. Gemiddeld gaan riolen 60 jaar mee. Veel riolen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Om de stad technisch in topconditie te houden, is het nodig dat de gemeente tussen 2016 en 2020 tweehonderd kilometer riolering vervangt, een gemiddelde van 40 kilometer per jaar. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om bewoners e betrekken bij dit plan, want ook zij kunnen hun steentje bijdragen aan te lage of hoge grondwaterstanden.