Rotterdammers bedenken oplossingen voor overlast Wijkpark Oude Westen: ‘Cameratoezicht en boa’s’

Hoe kan de rust in Wijkpark Oude Westen wederkeren? Dat is de vraag waar ze bij Aktiegroep Oude Westen mee zitten. Al lange tijd ervaren ze daar overlast van verslaafden en daklozen die het park ‘overnemen’. Daarom hebben ze het park afgesloten, al wachtend op ingrijpen vanuit de gemeente. Als het aan de Rotterdammer had gelegen, was er allang een oplossing gevonden.

Duidelijk zichtbaar is dat het onderwerp flink leeft in Rotterdam-West. Buurtbewoners van het wijkpark zijn klaar met de overlast en willen ‘hun’ park terug. Via social media delen zij veel verhalen en oplossingen hiervoor. “Cameratoezicht en handhaving door boa’s”, pleit iemand. “Uitsluitend openstelling voor buurtbewoners”, suggereert een ander.

De reacties tonen veel begrip voor het besluit om het park te sluiten. Zo schrijft iemand: “Meer toezicht. Vind het heel goed dat ze dit doen. Go bewoners. Veilig park voor jong en oud.” Sommigen kiezen er bewust voor om niet naar dit park te gaan. “Bijna elk park in Rotterdam-West is niet geschikt voor gezinnen en kinderen alleen.”  

Het is aan de gemeente om snel en hard op te treden, vinden velen. “De gemeente laat veel te lang op zich wachten. Het park afsluiten helpt niet om het probleem met de groep Oostblok arbeidsmigranten die weigeren terug naar huis te gaan structureel aan te pakken.” Een ander vult aan: “En je hebt een zooi normale Oostblokkers die hun arbeidscontract zagen verdwijnen bij de uitzendbureaus en niet terug kunnen naar Roemenië, Polen, etc. omdat ze geen geld hebben voor de terugreis en de Nederlandse taal niet machtig zijn.”