Rotterdammers kiezen volgend jaar leden voor 39 wijkraden

Rotterdam krijgt weer een nieuwe inrichting van de lokale democratie. Vanaf komend jaar gaat de stad werken met 39 wijkraden. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad ging daar donderdagavond mee akkoord.

De raad ging er ook mee akkoord dat de wijkraden gekozen worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 1 6 maart 2022. Wel hadden veel partijen nog vraagtekens bij het plan. Al eerder was duidelijk dat nog niet iedereen overtuigd was van het nieuwe voorstel. Er werden liefst 29 moties en 10 amendementen ingediend. Na een aangenomen motie van NIDA, lijken er nu dus 39 wijkraden te komen.

Antoinette Roetgerink van de gebiedscommissie Prins-Alexander meent ironisch dat met dit nieuwe plan de wijkraden ‘een droompositie’ krijgen. “Het lijkt wel Sinterklaas; enorme eigen budgetten, rode lopers voor de Coolsingel, worden daar periodiek verwacht, wordt ook verwacht dat er wordt ingesproken bij de gemeenteraad. Er komt scholing en er komen ambtenaren die je wensen van je ogen lezen.” Ze zet daar wel een paar flinke kanttekeningen bij. Zo komt er aan het eigen mandaat een eind: ‘Zaken worden centraal aangestuurd vanuit het Stadhuis.” Ze hoopt dat de aangenomen motie ‘Echt aan Zet’ een oplossing biedt voor de twijfels die ze nog heeft rond de plannen.

Niet meer loten
Geloot wijkcomitélid Peter van der Weel had hoop door de punten die in de Motie Lot naar voren kwamen (Rotterdammer Lot Mertens maakte zich in de aanloop van de nieuwe plannen over de lokale democratie zo hard voor de gelote leden, dat de motie zelfs haar naam kreeg). “Dat voorstel werd goed door ons ontvangen, daar loting een nog niet voldragen experiment is, hopen wij dat we als bestaand wijkcomite de kans krijgen om verder te gaan met ons werk.” Die motie haalde het niet. Wel gaat het wijkcomité nog met de wethouder in gesprek. “Al eerder heeft ze ons dat toegezegd, na ons ongevraagde advies over het bestuursmodel. Dus wij zijn nu in afwachting tot zij contact met ons opneemt. Als het te lang duurt nemen wij contact met haar op.”

De motie Anker (vernoemd naar Rotterdammer Marianne van den Anker die met Lot Mertens input voor de Wijk aan Zet verzamelde) haalde het overigens wel. Daarin staat dat er wordt ingezet op betere samenwerking met LOKAAL. Ook werden onder meer moties tot een voorstelrondje, het inzweren van wijkraadsleden én maatwerk in de kleine kernen aangenomen.