Rotterdamse gemeenteraad stemt in met Groenfonds

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad stemde in met het Groenfonds, een initiatief van de ChristenUnie-SGP. Middels dit fonds zullen allerlei projecten worden gefinancierd om de wijken te vergroenen.

Onder andere het aanleggen van nieuw groen in wijken waar nu nog weinig groen is en de ondersteuning van kansrijke groeninitiatieven van bewoners en sociaal ondernemers staat centraal. Deze vergroening is volgens burgerraadslid Mark de Boer cruciaal om naast alle nieuwe bouwprojecten de stad leefbaar te houden.

Het stadsbestuur heeft de opdracht gekregen om met een voorstel te komen met waar het geld uit dit fonds aan uitgegeven mag worden. De ChristenUnie-SGP wenst dat hierbij in ieder geval aandacht is voor het stimuleren van kansrijke nieuwe groeninitiatieven, de vergroening van wijken waar nu nog weinig groen is en de ondersteuning van bestaande initiatieven. Deze ondersteuning voor bestaande groeninitiatieven, zoals de wijktuinen, kan bestaan uit kennisontwikkeling, de bevordering van bewonersbetrokkenheid en het stimuleren van natuureducatie.