Sint Dominicuskerk wordt rijksmonument

In Rotterdam staan 26 Nederlandse Rijksmonumenten. Op zaterdag 16 april wordt hier een monument aan toegevoegd, namelijk de Sint Dominicuskerk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw J. Bussemaker heeft na advies van het College van B&W Rotterdam en na onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kerk aangewezen als rijksmonument.

De aanwijzing van de kerk tot rijksmonument gebeurt tijdens de viering van het 800-jarig bestaan van de Orde der Dominicanen en 600 jaar Dominicanen in Rotterdam op 16 april. Ook burgemeester Aboutaleb is erbij.

De Sint Dominicuskerk één van de toonbeelden van architectuur die de wederopbouwjaren weerspiegelt en heeft daarom een hoge zeldzaamheidswaarde. Het is een van de weinige na de oorlog herbouwde kerken in de Rotterdamse binnenstad.