Speelstad Rotterdam: Bewoners zien het graag gebeuren

Deze week werden de plannen voor Speelstad Rotterdam gepresenteerd aan omwonenden.
Op woensdag werd er een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het toekomstige pretpark op het voormalige AVR-terrein aan de Doklaan te presenteren. De informatiebijeenkomst werd georganiseerd door ondernemer Hennie van der Most en de deelgemeente Charlois.

Bewoners die op de het informatiemoment afkwamen werden door Van Der Most en medewerkers van deelgemeente Charlois en de dienst DCMR geïnformeerd. De bestemmingsplannen die woensdag ter inzage lagen werden door veel bewoners als positief ervaren. Wel zijn enkele bewoners bang dat er een verkeersprobleem ontstaat. Iets wat volgens Van der Most wel zal meevallen. De ondernemer laat op het terrein minstens zeshonderd parkeerplaatsen aanleggen. Aldus: Rijnmond.nl

Op Katendrecht, aan de andere kant van het water, wordt de zorg over verkeersproblemen ook gedeeld. “Dat er een parkeerterrein komt is heel goed, wel maak ik me een beetje zorgen over de verkeersstromen die er zullen ontstaan. Bij drukke evenementen in de stad komen wij nu al moeilijk door de Maastunnel. Ook maak ik me zorgen over mogelijke geluidsoverlast. Het geluid kan heel erg over het water gedragen worden.”

Deze bewoner heeft de informatiebijeenkomst overigens niet bijgewoond. Bewoners van Katendrecht waren hiervoor wel uitgenodigd.

De sloopwerkzaamheden op het oude AVR-terrein zijn inmiddels begonnen. Speelstad Rotterdam moet over twee jaar de deuren openen.