Speeltuin Zalmplaat in rep en roer

De vrijwilligers en medewerkers van Speeltuin Zalmplaat in Hoogvliet waren er ondersteboven van: zij kregen een berg aan kritiek en onplezierige reacties over zich heen toen het gerucht ging dat een organisatie uit Oudenhoorn geen bezoek kon brengen aan de speeltuin. Het blijkt allemaal wel mee te vallen achteraf.

De organisatie uit Oudenhoorn wilde met een aantal verstandelijk beperkte kinderen een bezoekje brengen aan de speeltuin en had daarom van tevoren gebeld of dit mogelijk was. Toen de toegangsprijzen voor de kinderen uiteindelijk hoger uit bleek te vallen dan tevoren ingeschat, zag de organisatie af van het speeltuinbezoek. De kinderen hebben niet nodeloos voor de deur van de speeltuin gestaan.

Entreeprijzen

De regels en entreeprijzen voor organisaties zijn in speeltuin Zalmplaat anders dan voor particulieren: organisaties betalen eenmalig 25 euro voor een jaar lidmaatschap, en daarnaast nog 50 cent entreegeld per kind per keer. Ook als organisaties maar een keer een bezoek willen brengen aan de speeltuin. Bewoners en particulieren kunnen kiezen voor een lidmaatschap van 15 euro voor een gezin, of voor een dagkaartje van 50 cent per kind per keer. Daarnaast kan er ook geld gedoneerd worden. 

Boos en verontwaardigd

De onduidelijkheid hierover zorgde voor discussie, verwarring en verontwaardiging: Hoogvlieters waren onder andere boos omdat hierdoor gediscrimineerd zou zijn, de speeltuin bezoekers geld uit de zakken probeerde te kloppen en zo kinderen de toegang werd ontzegd.

De bewuste organisatie zegt het op dat moment oneerlijk te hebben gevonden, maar er niet zo zwaar aan te tillen. Lydia Mangelaars van de speeltuin: “Het hele verhaal is heel erg opgeblazen en er werden dingen gezegd die helemaal niet waar zijn. Iedereen is bij ons welkom. Ieder kind mag hier binnen komen spelen, verstandelijk beperkt of niet, deel van een organisatie of niet: dat maakt niet uit.”

Oplossing

De organisatie van de speeltuin is ervan geschrokken en laat weten dat nu zowel op de facebookpagina als op de website duidelijker zal worden hoe het precies zit met de tarieven en regels voor zowel organisaties als particulieren.

Renovatie

De speeltuin is in mei 2016 feestelijk heropend na een grondige renovatie. Dit alles is gerealiseerd mede door subsidie vanuiit de gemeente Rotterdam en de inzet van een groot aantal vrijwilligers.