SSH vraagt fors meer geld aan hurende studenten voor energiekosten

Hurende studenten van SSH-woningen in Rotterdam gaan fors meer betalen voor verwarming, maar komen nog niet in aanmerking voor compensatie van de energiekosten. Ook ziet verhuurder voorlopig af van het in kaart brengen van individueel energieverbruik omdat dat meer kosten met zich meebrengt.

Bewoners van SSH (Student Housing) studentenwoningen in Rotterdam zijn onlangs op de hoogte gebracht van een fikse huurverhoging door de hogere energieprijs. De verhoging varieert afhankelijk van de grootte van de woning, studio of kamer tussen ongeveer tussen 30 en 90 euro per maand. Een buitenproportionele verhoging vindt Co Engberts, fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam. Vandaag uitte hij tijdens de actualiteitenraad zijn zorgen tegenover wethouder Bas Kurvers.

Voor de studenten is het niet inzichtelijk hoeveel ze aan energie gebruiken omdat ze geen eigen energiemeter hebben. SSH betaalt een bedrag aan de energieleverancier voor het hele pand waar studenten gehuisvest worden. Dat bedrag is, net als alle andere energiekosten, door de verhoogde gasprijzen aanzienlijk hoger dan vorig jaar. SSH laat ons via de woordvoerder weten dat de verhoogde energiekosten zijn doorberekend aan de huurders. “Als de energiekosten in het verloop van 2022 toch lager uitpakken krijgen de studenten het verschil in de eindafrekening terug.”

‘Demotiverend’
Suzanne Krolis, woordvoerder van de SSH-huurdersvereniging BoKS, is wel blij dat SSH de moeite heeft genomen om haar bewoners tijdig te waarschuwen over de verhoogde kosten. Suzanne is zelf bewoner van een SSH-studio in Rotterdam en ziet haar verwarmingskosten volgend jaar met bijna 40 euro per maand toenemen. Ze vindt het vervelend dat ze geen eigen energiemeter heeft en zo niet zelf op haar energierekening kan besparen. “Het is demotiverend omdat zuiniger met energie omgaan zo geen voordelen voor mij heeft, ondertussen betaal ik bijna het dubbele aan energiekosten”, vertelt Suzanne.

Het is nog onduidelijk of en voor welke compensatie voor de verhoogde energiekosten studenten in aanmerking komen. Het Rijk zegt 400 euro korting per huishouden op de energierekening toe, daarnaast is er via de gemeente een vergoeding van 200 euro beschikbaar voor ‘kwetsbare huishoudens’. Deze compensatie is nu niet beschikbaar voor studenten. SSH laat weten dat ze bezig zijn met het verkennen van de mogelijkheden tot compensatie. “Als de regeling in het voordeel van de huurders is, wordt het bedrag verrekend.” Van het plaatsen van een eigen energiemeter ziet de verhuurder voorlopig af, omdat de kosten daarvan, tussen de vijf en tien euro per maand volgens hen doorberekend zouden moeten worden aan de studenten.