Succesvolle verbetering West-Kruiskade

De Alliantie West-Kruiskade (AWK) wordt met twee jaar verlengd en zal in de periode tot eind 2017 stapsgewijs worden afgebouwd. Dit maakten Maarten Struijvenberg, wethouder werkgelegenheid en economie en Jenny Vermeeren, regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam, bekend.
Het doel van deze in 2010 begonnen succesvolle samenwerking tussen Woonstad Rotterdam, de Rotterdamse gemeente en de winkeliersvereniging is om de economie en veiligheid van de West-Kruiskade te verbeteren. In de komende twee jaar zullen de werkzaamheden van de AWK gefaseerd en onomkeerbaar word overgedragen aan de ondernemers en pandeigenaren.

Deze werkzaamheden worden gefaseerd overgedragen aan de ondernemers en pandeigenaren. Zij hebben zich georganiseerd in twee stichtingen voor een bedrijven investeringszone (BIZ): de stichting eigenaren BIZ West-Kruiskade en de stichting gebruikers BIZ West-Kruiskade De BIZ neemt het reguliere beheer op geleidelijke wijze over van de AWK en zal na de overgangsperiode vanaf 2018 geheel zelfstandig opereren.

 
Kijk hier naar de 010nu reportage over de West-Kruiskade van eerder dit jaar.