Tennisbaan Over de Schie dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw

Zo’n 300 tennissers van tennispark Over de Schie moeten mogelijk een nieuwe tennisbaan zoeken. De eigenaar van het stuk grond wil de plek beschikbaar stellen voor woningbouw. Tot spijt van gebruikers van de tennisbaan.

Ciska en Raymond zijn fervente gebruikers van de tennisbaan. Ze vinden het dan ook zorgelijk dat de eigenaar van het park onderzoek doet naar de mogelijkheid om woningen op de plek te bouwen: “Het zou heel erg jammer zijn als deze tennisbaan zou verdwijnen’’, vertelt Ciska. “Op sportgebied zijn er weinig alternatieven in Overschie, afgezien van wat voetbalclubs. Er is toch wel veel jeugd die kiest voor tennis en het zou dan toch fijn zijn als dat ook in Overschie kan. Daarnaast zitten veel andere tennisclubs in Rotterdam al vol.’’

Toekomstplannen
Wat precies de plannen zijn op de plek is nog onzeker. Er is een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar de mogelijkheden op het gebied van woningbouw op de plek, maar dit loopt nog. Vast staat dat de club tot april 2023 open blijft voor de leden. Deze onduidelijkheid was voor gemeenteraadslid Tim de Haan (D66) reden om raadsvragen te stellen. “Er zweeft een hoop boven de markt en als gemeenteraad kun je daar niet zoveel mee. Je hebt een haakje nodig om er wat mee te kunnen’’, aldus De Haan. ‘’De vragen zijn vooral om meer duidelijkheid te geven. Wat vooral onduidelijk is, is wat de plannen precies zijn en in welk stadium die zich begeven.’’

De eigenaar van het park geeft aan de tennisbaan vooral in de verkoop te willen zetten omdat de uitbating ervan niet meer rendabel zou zijn. Zijn hele reactie lees je onder de video.

Meer duidelijkheid over de toekomstplannen zullen in alle waarschijnlijkheid pas gegeven worden nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond.

Wat vindt u ervan dat er nu bewoners en leden in actie komen voor het behoud van de tennisbaan?
Dat begrijpen wij volkomen maar wij hadden graag gezien dat de bewoners en leden eerder in actie waren gekomen.
Eind 2017, meer dan 4 jaar geleden (!), riepen wij omwonenden en belanghebbenden middels een brief op om het tennispark te steunen en om vooral lid te worden omdat wij anders op termijn gedwongen zouden zijn om het tennispark te sluiten. Wij hebben zelf meerdere acties opgezet om de tennisbaan te behouden. Ondanks alle aanbiedingen en uitnodigingen heeft dit niet geresulteerd in substantieel meer leden.
Wij begrijpen dat de bewoners van de Torenlaan graag hun uitzicht willen behouden. Toen wij echter bij onze start in 2013 tennisbaan verlichting wilden aanleggen, hebben diezelfde bewoners tot aan de Raad van State geprocedeerd om dit tegen te houden. Terwijl toen al duidelijk was dat het tennispark zonder baanverlichting geen bestaansrecht had.
Het is overigens opmerkelijk dat slechts een heel klein aantal bewoners actief en betrokken lid is van het tennispark.

Wat vindt u ervan dat de lokale politiek nu vragen heeft gesteld over de toekomst van de tennisbaan?
De KNLTB hanteert een gemiddelde van 80 a 100 leden per baan voor een gezonde tennisvereniging. Momenteel is ons gemiddelde 26 leden per baan, onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering.
Daarnaast zijn wij een een particulier tennispark dat (zonder subsidie) moet concurreren met tennisparken die door de gemeente ondersteund worden.

Waarom heeft u liever niet dat er gefilmd wordt door ons bij het park?
De rapportage is helaas te laat om het behoud van het tennispark te ondersteunen en te vroeg om duidelijkheid te geven over de toekomst daarom heeft het op dit moment geen zin om aan de reportage mee te werken.

Hoe kijkt u naar de toekomst van Tennispark OverdeSchie?
Het ledenaantal was en is niet groot genoeg om een tennispark, dat privaat eigendom is, economisch rendabel te laten zijn.
Zeker omdat alle banen en hekwerk aan vervanging toe zijn en hiervoor grote investeringen nodig zijn.

Vanzelfsprekend hebben wij onderzocht of de exploitatie van een privaat tennispark met slechts 4 of 6 tennisbanen met het huidige aantal leden rendabel te maken is. Dat is niet het geval.
De operationele kosten zullen niet wijzigen, de omzet uit tennislessen, sponsoring en toernooien zal afnemen en ook dan dient er geïnvesteerd te worden in nieuwe banen.
Helaas is de aanleg van padelbanen ook geen optie, padel geeft te veel geluidsoverlast voor omwonenden en dan is nog geen rekening gehouden investeringskosten voor de aanleg hiervan.

De afgelopen 2 jaar is iedereen in de omgeving uitgebreid geïnformeerd door de gemeente dat er een haalbaarheidsstudie loopt om te bezien of woningbouw op de locatie van het tennispark mogelijk is.
De nota van uitgangspunten is door de gemeente met de bewoners en het verenigingsbestuur gedeeld. Maar doordat de haalbaarheidsfase nog niet is afgerond is er geen extra informatie beschikbaar.

Wij hebben onze leden onlangs overigens wel laten weten dat er in elk geval tot 1 april 2023 getennist kan worden.