Toekomstvisie recreatieoord Hoek van Holland: ‘Verblijfsgarantie is het belangrijkst’

Het is al een tijd onrustig rondom recreatieoord Hoek van Holland. Het vakantiepark zou namelijk verkocht worden door de gemeente. De originele verkoopplannen zijn eind april al ingetrokken, er kwamen zelfs excuses van de raad, en nu worden er in samenspraak met de recreanten nieuwe plannen gemaakt.

Foto van: Maarten Laupman

De Recreanten Advies Raad en de gebiedscommissie hebben, met ondersteuning van een aantal wethouders, de afgelopen periode hard gewerkt aan deze plannen. Gisteren werden deze plannen, in de vorm van een toekomstvisie voor het oudste recreatiepark van Nederland, overhandigd aan wethouders Bas Kurvers en Said Kasmi.

De toekomstvisie
“Het is een richtinggevende visie geworden waarin bijvoorbeeld staat dat het stedenbouwkundige karakter behouden moet blijven en, belangrijker nog, dat de mensen die nu recreatiewoningen hebben een langdurige verblijfsgarantie moeten krijgen”, aldus Yoek Kauwenhoven, woordvoerder van de actiegroep die strijdt voor het behoud van het recreatiepark.

Hiermee is de verkoop niet volledig van tafel, maar wordt er in ieder geval rekening gehouden met de wensen van de recreanten. Het is een groot plan geworden met daarin onder andere twaalf mogelijke scenario’s over het beheer en erfpacht van het park. Los van deze scenario’s, zijn de belangrijkste punten gevangen in vijf kernwaarden:
1. Langdurige verblijfsgarantie
2. Behoud van investering of economische waarde
3. Behoud van maatschappelijk karakter
4. Zeggenschap in beheer
5. Beperking kostenstijging

Intrekken en uitrollen
De raad trok de verkoopplannen zoals die er lagen in april al in en kondigde aan een frisse start te willen maken. “Een nieuw traject met participatie en overleg”, aldus Yoek. Een aantal ambtenaren hadden hierin een ondersteunende rol en vulden dus alleen iets in als daar vanuit de actiegroep om werd gevraagd. Volgens Yoek is het dan ook knap dat de visie er op deze manier is gekomen: “We doen niks zoals het hoort, maar precies zoals wij denken dat goed is.”

Om de gemaakte plannen nog een keer te toetsen, hopen de recreanten in gesprek te kunnen met het college van B&W voordat het definitief in de raad wordt besproken. Dat bespreken in de raad gebeurt op 17 november. De nieuwe plannen betekenen niet dat het park helemaal niet verkocht kan worden. “Er is nog steeds onzekerheid, maar dit is wel een hele grote mijlpaal.” Yoek hoopt in ieder geval dat op de 17e in ieder geval de langdurende verblijfsgarantie geregeld is, want “dan zijn de grootste problemen opgelost”.

Eerder ging Rachid al op onderzoek uit op het recreatiepark